Topli obrok iznad 8,5 KM i regres iznad 400 KM bit će oporezovani

U Službenom listu FBiH broj 52 koji je objavljen u srijedu 6. 7. 2016. objavljen je i Pravilnik o izmjeni pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak kojim je smanjen neoporezivi procenat za topli obrok na jedan posto prosječne plate u FBiH, a povećana su i druga poreska opterećnja.

b_160708026

Naime, do sada je topli obrok bio neoporeziv ako je bio do dva posto prosječne plate na području FBiH. Konkretno, ako je topli obrok bio manji od 17 KM bio je neoporeziv, dok prema novom pravilniku svaki isplaćeni topli obrok iznad 8,5 KM po radnom danu podliježe oporezivanju.

Također, regulisane su i naknade za službena putovanja. Tako je definsano da se naknade za službena putovanja isplaćuju svim zaposlenicima i u privatnom sektoru u skladu sa Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja budžetskih korisnika.

Ako se troškovi službenog putovanja isplate uposleniku u iznosima većim od propisanih smatrat će se oporezivim prihodom primatelja naknade po osnovu nesamostalne djelatnosti.

Ako se naknada za službena putovanja isplaćuje osobi koja nije stalno zaposlena kod pravnog lica bit će oporezovana bez obzira na iznos.

Novom uredbom promijenjen je i dio koji se odnosi na korištenje privatnog automobila za obavljanje posla.

Kod korištenja vozila prihod se utvrđuje prema obimu stvarnog korištenja vozila u
privatne svrhe prema evidenciji o pređenoj kilometraži na način da se pređena
kilometraža množi sa 15 posto (ranije je bilo 20 posto) prosječne cijene naftnih derivata po pređenom kilometru.

Što se tiče regresa i on će biti značajnije opterećen.

Ranije je neoporezovan bio regres u iznosu od 70 posto od plate zaposlenika u posljednja tri mjeseca. Tako je bilo moguće da neko ko ima mjesečnu platu 5.000 KM na ime regresa dobije 3.500 KM koje se ne bi oporezivale. Prema novim odredbama regres neće biti oporezovan samo ako je manji od 50 posto prosječne plate u FBiH u posljednja tri mjeseca. S obzirom na to da je prosječna plata u FBiH u posljednja tri mjeseca oko 830 KM, samo regres manji od blizu 400 KM neće biti oporezovan.

Istovremeno, mijenja se i sistem oporezivanja kada se radi o naknadama za smještaj i odvojeni život prvih ljudi u Vladi FBiH, kao i drugih rukovodećih državnih službenika.

Ranije nije oporezivana naknada za smještaj i odvojeni život premijeru, zamjenicima premijera i ministrima, a prema novom pravilniku ove naknade neće biti oporezovane ni njihovim savjetnicima.

Također, naknada za smještaj i odvojeni život ranije nije bila oporezovana samo rukovodećim državnim službenicima, a sada će pravo “oprosta poreza” imati i državni namještenici.

Podsjećamo, Vlada FBiH je ranije najavljivala oporezivanje toplog obroka i regresa te drugih naknada koje nemaju karakter plate. Međutim, iz Vlade FBiH su ranije tvrdili da to neće biti novo opterećenje na poslodavce jer će doći do umanjenja drugih poreskih opterećenja na platu.

Dodaj komentar

Required fields are marked *. Your email address will not be published.