Predsjednik kantonalnog odbora SSVOONK USK


Samir Fajić                                        Mješovita srednja škola “Safet Krupić”                                         Bosanska Krupa

 

Članovi kantonalnog odbora SSVOONK USK


Sejfudin Duranović                          Mješovita srednja škola “Bužim”                                                    Bužim


Ahmet Bašić                                     II Srednja škola “Velika Kladuša”                                                    Velika Kladuša


Azra Bajrić                                        Gimnazija “Cazin”                                                                           Cazin


Salko Huseinović                             Mašinsko-saobraćajna mješovita  srednja škola                             Bihać


Adnan Suljanović                             Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola          Bihać


Nedret Delić                                      Mješovita srednja škola “Bosanski Petrovac”                                 Bosanski Petrovac


Nermana Harambašić                      Mješovita srednja škola “Ključ”                                                       Ključ


Džemal Velić                                     Mješovita srednja škola “Safet Krupić”                                           Bosanska Krupa


Armin Omanović                              Srednja poljoprivredna škola “Sanus Futurum”                              Sanski Most