Članice Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona

Gimnazija “Bihać”

Adresa: Safvet bega Bašagića 40

Telefon: 037/310-410

Gimnazija “Cazin”

Adresa: Žrtava domovinskog rata bb

Telefon: 037/514-071

Gimnazija “Bosanska Krupa”

Adresa: Zahum bb

Telefon: 037/474-054

Gimnazija “Velika Kladuša”

Adresa: Ibrahima Mržljaka 23

Telefon: 037/770-896

Gimnazija “Sanski Most”

Adresa: Prijedorska bb

Telefon: 037/686-039

Medicinska škola “Bihać”

Adresa: Safvet bega Bašagića 22

Telefon: 037/313-197

Umjetnička škola Bihać

Adresa: 5. Korpusa 2

Telefon: 037/221-550

Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Bihać

Adresa: Dr. Irfana Ljubijankića 64

Telefon: 037/226-166

Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać

Adresa: Dr. Irfana Ljubijankića 64

Telefon: 037/220-181

Mješovita srednja škola “Bihać”

Adresa: Džanića mahala 68

Telefon: 037/961-662

Mješovita srednja škola “Bužim”

Adresa: Generala Izeta Nanića bb

Telefon: 037/410-115

Mješovita srednja škola “Safet Krupić”

Adresa: Terzića bb

Telefon: 037/471-088

I srednja škola “Dr. Husein Džanić”

Adresa: Ibrahima Mržljaka 23

Telefon: 037/770-043

II srednja škola “Velika Kladuša”

Adresa: Ibrahima Mržljaka 23

Telefon: 037/770-947

Mješovita srednja škola “Ključ”

Adresa: Branilaca BiH 86

Telefon: 037/662-041

“I srednja škola” Cazin

Adresa: Hasana Mujezinovića bb

Telefon: 037/514-436

“II srednja škola” Cazin

Adresa: Generala Izeta Nanića bb

Telefon: 037/514-036

Mješovita srednja škola “Bosanski Petrovac”

Adresa:

Telefon: 037/883-346

Mješovita srednja škola “Sanski Most”

Adresa:

Telefon: 037/686-452

Poljoprivredna srednja škola “Sanus Futurum”

Adresa: Krkojevci bb

Telefon: 037/680-210