Prijedlog kolektivnog ugovora za srednje obrazovanje

Pregovori oko Kolektivnog ugovora su vođeni u 45 maratonskih sastanaka, od kojih su 9 sastanaka na nivou FBiH a sve ostali su se vodili na nivou Kantona. Uz mnoštvo peripetija i nesuglasica, zajednički je usaglašen ovaj tekst kao minimum na šta pristaje Sindikat a maksimum na šta pristaje Vlada.

 

Ostaje da se Sindikalne organizacije očituju vezano za Kolektivni ugovor, te da se pristupi njegovom potpisivanju.

 

Kolektivni ugovor možete preuzeti na slijedećem linku:

Kolektivni-srednje.docx (487 downloads)

Dodaj komentar

Required fields are marked *. Your email address will not be published.