Članice Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona

Gimnazija “Bihać”

Sindikalni povjerenik: Semira Muminović

Adresa: Safvet bega Bašagića 40

Telefon: 037/310-410

e-mail: jasarevicsemira@gmail.com

Gimnazija “Cazin”

Sindikalni povjerenik: Azra Bajrić

Adresa: Žrtava domovinskog rata bb

Telefon: 037/514-071

e-mail: kagou_04@hotmail.com

Gimnazija “Bosanska Krupa”

Sindikalni povjerenik: Himzo Bužimkić

Adresa: Zahum bb

Telefon: 037/474-054

e-mail: himzohimzo183@gmail.com

Gimnazija “Velika Kladuša”

Sindikalni povjerenik: Ibrahim Kamenjašević

Adresa: Ibrahima Mržljaka 23

Telefon: 037/770-896

e-mail: kamenjasevic.ibrahim@gmail.com

Gimnazija “Sanski Most”

Sindikalni povjerenik: Asim Crnkić

Adresa: Prijedorska bb

Telefon: 037/686-039

e-mail: asim.crnkic@gmail.com

Medicinska škola “Bihać”

Sindikalni povjerenik: Adnan Saračević

Adresa: Safvet bega Bašagića 22

Telefon: 037/313-197

e-mail: saracevic.a@gmail.com

Umjetnička škola Bihać

Sindikalni povjerenik: Fatima Zjakić Vasiljević

Adresa: 5. Korpusa 2

Telefon: 037/221-550

e-mail: fatimavasiljevic54@gmail.com

Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola Bihać

Sindikalni povjerenik: Seid Mešić

Adresa: Dr. Irfana Ljubijankića 64

Telefon: 037/226-166

e-mail: seid-m@hotmail.com

Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać

Sindikalni povjerenik: Adnan Suljanović

Adresa: Dr. Irfana Ljubijankića 64

Telefon: 037/220-181

e-mail: suljanovica@yahoo.com

Mješovita srednja škola “Bihać”

Sindikalni povjerenik: Tamara Malkoč

Adresa: Džanića mahala 68

Telefon: 037/961-662

e-mail: tamarabujanovic@hotmail.com

Mješovita srednja škola “Bužim”

Sindikalni povjerenik: Nedžada Alešević

Adresa: Generala Izeta Nanića bb

Telefon: 037/410-115

e-mail: alesevicnedzada@gmail.com

Mješovita srednja škola “Safet Krupić”

Sindikalni povjerenik: Adis Bužimkić

Adresa: Terzića bb

Telefon: 037/471-088

e-mail: adisa.buzimkic@gmail.com

I srednja škola “Dr. Husein Džanić”

Sindikalni povjerenik: Nijaz Kovačević

Adresa: Ibrahima Mržljaka 23

Telefon: 037/770-043

e-mail: nijaz.kovacevic@gmail.com

II srednja škola “Velika Kladuša”

Sindikalni povjerenik: Zumret Ćoragić

Adresa: Ibrahima Mržljaka 23

Telefon: 037/770-947

e-mail: coragiczumret@gmail.com

Mješovita srednja škola “Ključ”

Sindikalni povjerenik: Nermana Harambašić

Adresa: Branilaca BiH 86

Telefon: 037/662-041

e-mail: nermanah@bih.net.ba

“I srednja škola” Cazin

Sindikalni povjerenik: Mirsad Velić

Adresa: Hasana Mujezinovića bb

Telefon: 037/514-436

e-mail: isrednja@gmail.com

“II srednja škola” Cazin

Sindikalni povjerenik: Muhamed Kržalić

Adresa: Generala Izeta Nanića bb

Telefon: 037/514-036

e-mail: muhamed_k24@hotmail.com

Mješovita srednja škola “Bosanski Petrovac”

Sindikalni povjerenik: Mersiha Karupović Hamzić

Adresa: Bosanska 125

Telefon: 037/883-346

e-mail: m.karupovic@hotmail.com

Mješovita srednja škola “Sanski Most”

Sindikalni povjerenik: Ermina Botonjić

Adresa:  Prijedorska bb

Telefon: 037/686-452

e-mail: ermina.33@hotmail.com

Poljoprivredna srednja škola “Sanus Futurum”

Sindikalni povjerenik: Dragan Peka

Adresa: Krkojevci bb

Telefon: 037/680-210

e-mail: dragecpeka@gmail.com