Month: Septembar 2016

Saopćenje za javnost!

[...]

Održan sedmi sastanak pregovaračkih timova za usaglašavanje Kolektivnog ugovora

Nakon prvog čitanja prijedloga Kolektivnog ugovora za srednje obrazovanje, ponuđenog od strane sindikata, a koje je završeno sa posljednjom sjednicom [...]

Obavezno primjenjivanje člana 4 Pravilnika o tehnološkom višku!!!!

Obzirom da su evidentni problemi kod zbrinjavanja radnika koji su proglašeni tehnološim viškom Sindikat je tražio dosljedno primjenjivanje Pravilnika, s [...]

Izmjene pedagoših standarda

[...]