Saopštenje povodom štrajka upozorenja

Danas je u Bihaću u 9:00h prije početka štrajka upozorenja održana press konferencija na kojoj su prisustvovali predsjednica SSOOIOFBIH – KO USK Zehra Hadžić, predsjednik SSVOONK BIH – KO USK Samir Fajić te član kantonalnog odbora SSOOIOFBIH Ernes Halilović. Press konferencija je održana s ciljem upoznavanja članstva i javnosti o trenutnom stanju u kojem se nalaze radnici zaposleni u obrazovanju i o razlozima pokretanja štrajka upozorenja.

Na ovoj press konferenciji predsjednici SSOOIOFBIH – KO USK Zehra Hadžić i SSVOONK BIH – KO USK Samir Fajić su obrazložili da radnici u obrazovanju kreću u štrajk iz sljedećih razloga:

  1. Nepotpisivanje Aneksa na Kolektivni ugovor – Radnici u obrazovanju su u nepovoljnijem položaju u odnosu na ostale budžetske korisnike jer im se staž proveden kod drugih poslodavaca ne plaća, tako da imamo situaciju da se čak staž proveden u ratu, za demobilisane borce ne obračunava kao minuli rad, što nije slučaj sa drugim budžetskim korisnicima kojima se penzijski staž obračunava u cjelosti. Smatramo da je ovo diskriminatorno prema uposlenim u obrazovanju.
  2. Nedonošenje Pravilnika o napredovanju za radnike zaposlene u predškolskom i osnovnom obrazovanju – Traži se da se donese Pravilnik kako bi bio spreman za implementaciju u septembru mjesecu kako je definisano Kolektivnim ugovorom.
  3. Kašnjenje u isplati plaće za radnike u obrazovanju – Radnici u obrazovanju i dalje čekaju isplatu zarađene plaće i toplog obroka više od 45 dana nakon što su zarađene.
  4. Kašnjenje u isplati naknada i dugovanja iz prethodnog perioda – Radnici u obrazovanju čekaju isplatu naknada po osnovi putnog troška, naknada za umrline, naknada za teže bolesti, naknade za odlazak u penziju, regres iz 2017.godine i naknade za vanredne ispite više od godinu dana
  5. Nedonošenje Pedagoških standarda za predškolsko obrazovanje – Predškolske ustanove u Unsko-sanskom kantonu rade bez Pedagoških standarda koji su osnov za rad svake ustanove u obrazovanju. Tražimo donošenje Pedagoških standarda za predškolsko obrazovanje u što kraćem roku.
  6. Imenovanje Školskih odbora u kojima nema predstavnika iz reda zaposlenih – Vlada u proteklom periodu imenuje Školske odbore u kojima se ne nalaze članovi iz reda zaposlenih tako da imamo situaciju da školama upravljaju odbori u kojima nema nikoga ispred zaposlenih. Situaciju dodatno usložnjava imenovanje privremenih odbora kojima mandat traje tri mjeseca što škole dovodi u situaciju da nakon isteka mandata privremenog odbora ostaju bez organa upravljanja u školi. Ovo za posljedicu ima blokiranje rada ustanove.
  7. Neizvršavanje sudskih presuda po svim osnovama – Mi smo potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora pokazali spremnost zaustavljanja stvaranja novih dugovanja po osnovu tužbi radnika u obrazovanju i sada tražimo od Vlade USK-a da izvršava svoje obaveze onako kako su planirali Budžetom USK-a. Vlada USK-a svake godine planira određeni dio sredstava u Budžetu USK-a za izvršenje pravosnažnih presuda međutim do realizacije ne dolazi jer se rebalansom Budžeta na kraju godine ta sredstva preusmjere na druge kodove. Tražimo od Vlade USK-a da poštuje Budžet koji su sami donijeli i da napravi dugoročni plan po kojem bi se rješavala pravosnažne presude.
  8. Nedonošenja izmjena u Pedagoškim standardima za srednje obrazovanje za radnike u kotlovnicama i izmjena za knjigovodstvene radnike – Tražimo izmjenu Pedagoških standarda za srednje obrazovanje jer u istima ne postoji radno mjesto ložač. Takođe tražimo bolji položaj knjigovodstvenih radnika u osnovnom i srednjem obrazovanju jer prema trenutnim standardima da bi jedan knjigovođa imao punu platu mora raditi u 10 škola.
  9. Nedonošenje izmjena i dopuna za Pravilnik o tehnološkom višku radnika – Tražimo izmjene i dopune Pravilnika o tehnološkom višku jer je isti manjkav u svojim odredbama i potrebno ga je poboljšati i uskladiti sa trenutnom situacijom.
  10. Zajedničko tumačenje Pravilnika o napredovanju za srednje škole od strane komisije za tumačenje – Traži se da se rad u obrazovanju tretira kao rad u struci. Prema trenutnom tumačenju, radnici koji nisu radili u obrazovanju, a radili su u struci u privatnim preduzećima mogu napredovati, a oni koji su u to vrijeme radili u obrazovanju, na primjer u osnovnim školama, ne mogu napredovati jer im se taj staž ne računa.

Javnost mora biti upoznata s činjenicom da su članovi naših sindikata do sada pokazali visok nivo razumijevanja i tolerancije prema Vladi USK-a i prema situaciji u kojoj se Unsko-sanski kanton nalazi, ali da ne mogu dopustiti ovakav jedan neozbiljan pristup rješavanju očiglednih problema od strane noga koji je se naziva našim socijalnim partnerom.

Štrajk upozorenja će se organizovati u svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona počevši od dana 04.06.2018. godine u periodu od 10:00 do 10:30 i od 15:00 do 15:30 sati svaki dan do ispunjenja zahtjeva postavljenih u Odlukama o organizovanju i održavanju štrajka upozorenja ili do sticanja uvjeta za organizovanje protestnog skupa ili stupanja u generalni štrajk.

Roditeljima poručujemo da štrajk upozorenja neće uticati na završetak školske godine, niti da će naši učenici biti na bilo koji način oštećeni.

Dodaj komentar

Required fields are marked *. Your email address will not be published.